Νικητές του διαγωνισμού GOAL ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 20-21/04

Ο νικητής του διαγωνισμού είναι : BAΓΓEΛHΣ AEPAKHΣ