Νικητές του διαγωνισμού GOAL ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 25/5

Ο νικητής είναι : 

ZOPZOBIΛHΣ BAΣIΛHΣ