Νικητές του διαγωνισμού ΣΗΜΕΡΑ 8-12/04

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

ΣΠATIΩTHΣ ΔHMHTPHΣ
MΠAΛTHPAΣ IΩANNHΣ
IΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
XATZHIΩΣHΦ NTINA
ΣIΔEPHΣ ΦΩTHΣ
ΣTAMOYΛHΣ ΠPOKOΠHΣ
EYΘYMIOY ΓEΩPΓIOΣ
ΠAΠΠAΣ ΓEΩPΓIOΣ
ΛIAΠAKHΣ MIXAΛHΣ
KOΛYBAΣ KΩNΣTANTINOΣ
ΣYPMHΣ BAΣIΛHΣ
ΛIAΛIOΣ IΩANNHΣ