1821 8ο επεισόδιο - 15/03/2011

Η δημιουργία μίας νέας εθνικής ταυτότητας υπό τον Όθωνα και η στροφή στην Αρχαία Ελλάδα περιγράφεται στο όγδοο επεισόδιο της σειράς «1821».