Δελτίο στη Νοηματική - 03/07/0202

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.