Δελτίο στη Νοηματική - 04/07/0202

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.