Δελτίο στη Νοηματική - 10/07/0202

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.