Δελτίο στη Νοηματική - 11/07/0202

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.