Δελτίο στη Νοηματική - 17/07/0202

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.