Δελτίο στη Νοηματική - 18/07/0202

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.