Δελτίο στη Νοηματική - 26/08/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.