Δελτίο στη Νοηματική - 28/08/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.