Δελτίο στη Νοηματική - 29/08/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.