Δελτίο στη Νοηματική - 31/08/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.