Δελτίο στη Νοηματική - 14/09/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.