Δελτίο στη Νοηματική - 24/09/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.