Δελτίο στη Νοηματική - 30/09/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.