Δελτίο στη Νοηματική - 10/10/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.