Δελτίο στη Νοηματική - 14/10/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.