Δελτίο στη Νοηματική - 07/11/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.