Δελτίο στη Νοηματική - 08/11/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.