Δελτίο στη Νοηματική - 09/11/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.