Δελτίο στη Νοηματική - 12/11/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.