Δελτίο στη Νοηματική - 27/11/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.