Δελτίο στη Νοηματική - 28/11/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.