Δελτίο στη Νοηματική - 10/12/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.