Δελτίο στη Νοηματική - 11/12/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.