Δελτίο στη Νοηματική - 13/12/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.