Δελτίο στη Νοηματική - 17/12/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.