Δελτίο στη Νοηματική - 19/12/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.