Δελτίο στη Νοηματική - 30/12/2019

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.