Δελτίο στη Νοηματική - 04/01/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.