Δελτίο στη Νοηματική - 07/01/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.