Δελτίο στη Νοηματική - 09/01/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.