Δελτίο στη Νοηματική - 15/01/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.