Δελτίο στη Νοηματική - 01/02/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.