Δελτίο στη Νοηματική - 05/02/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.