Δελτίο στη Νοηματική - 08/02/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.