Δελτίο στη Νοηματική - 22/02/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.