Δελτίο στη Νοηματική - 08/03/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.