Δελτίο στη Νοηματική - 09/03/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.