Δελτίο στη Νοηματική - 02/04/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.