Δελτίο στη Νοηματική - 13/04/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.