Δελτίο στη Νοηματική | Ενημέρωση για τον Κορωνοϊό - 20/04/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.