Δελτίο στη Νοηματική - 24/04/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.