Δελτίο στη Νοηματική - 11/05/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.