Δελτίο στη Νοηματική - 15/05/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.