Δελτίο στη Νοηματική - 23/05/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.