Δελτίο στη Νοηματική - 30/05/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.