Δελτίο στη Νοηματική - 07/06/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.